Uslovi Korišćenja

Poslednji put ažurirano 09. jan. 2024.

Datum stupanja na snagu 24. maj. 2023.

Podaci o kompaniji

Naziv kompanije: Zoka Promet d.o.o.
MB: 20337761
PIB: 105221272
Odgovorno lice: Zoran Vladisavljević
Kontakt: putem kontakt forme na https://zoka.co.rs/kontakt/

USLOVI KORIŠĆENJA

Pažnja: Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja („Uslovi“, „Uslovi korišćenja“) pre nego što koristite web lokaciju („Usluga“)

Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova.

Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima. Molimo Vas da ne koristite web lokaciju („Usluga“) ukoliko niste saglasni sa uslovima njenog korišćenja.

Korišćenjem našeg internet sajta ili aplikacije potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Zoka Promet d.o.o. Petrovac na Mlavi,  zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Internet stranica je razvijena od strane Zoka Promet a administrira se od strane Zoka Promet d.o.o. Petrovac na Mlavi, (u daljem tekstu Zoka promet)

Kada koristite naš internet sajt ili aplikaciju nije dozvoljeno da:

Sadržaji objavljeni na internet stranici Zoka Promet d.o.o., vlasništvo su Zoka Promet d.o.o Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta niti aplikacije ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja

Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima

Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu

Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije

Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt ili aplikaciju u cilju njihovog onesposobljavanja

Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt ili aplikaciju na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Računi

Kada kreirate nalog kod nas, morate da nam date informacije koje su tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje Uslova, što može dovesti do trenutnog ukidanja vašeg naloga na našoj usluzi.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka sa našom Uslugom ili uslugom treće strane.

Saglasni ste da nećete otkriti svoju lozinku trećoj strani. Morate nas obavestiti odmah kada saznate za bilo kakvo kršenje bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vašeg naloga.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može da sadrži veze ka web lokacijama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Zoka Promet D.O.O.

Zoka Promet D.O.O nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web lokacija ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i slažete se da Zoka Promet D.O.O neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve web stranice ili usluge.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo ukinuti ili suspendovati vaš nalog odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

Nakon raskida, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ugasite svoj nalog, možete jednostavno da prestanete da koristite uslugu.

Sve odredbe Uslova koje po svojoj prirodi treba da opstanu i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

Odricanje od odgovornosti

Vaše korišćenje usluge je na sopstveni rizik. Usluga se pruža na osnovu „KAKO JESTE“ i „KAKO DOSTUPNO“. Usluga se pruža sa podrazumevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili tok učinka.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi se primenjuju i tumače u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi čine ceo ugovor između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promene

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu odredićemo po sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa našoj Usluzi ili njenom upotrebom nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.

 

X